Udeleženci tabora pridobivajo znanja in veščine iz različnih področij.

 • Bivaki – bivališča v naravi
 • Varnost pri delu z orodjem
 • Vozli in vezave
 • Ogenj in ognjišča
 • Priprava hrane
 • Prva pomoč
 • Orientacija z zemljevidom in brez njega
 • Uporaba rastlin za različne namene
 • Dendrologija (veda o drevesih)
 • Stezosledstvo in živali
 • Zgradbarstvo (izdelava objektov s pomočjo lesa in vezav)
 • Izdelava bakel
 • Filtracija vode
 • Spoznavanje pravilnega načina zlaganja v nahrbtnik