Lokacija za poletni tabor za leto 2021 se še izbira.